Robert Chybowski

Niezależny doradca w zakresie: finansów, zarządzania, przeprowadzania inwestycji kapitałowych na rynku niepublicznym oraz strukturyzowania i organizacji finansowania przedsiębiorstw.

Ulubiona specjalizacja zawodowa

Identyfikacja podmiotów posiadających potencjał wzrostu wartości, w szczególności w oparciu o wyceny przedsiębiorstw podejściem dochodowym, porównawczym i majątkowym.

Wybrane doświadczenia z zakresu bankowości inwestycyjnej, zarządzania funduszami i przedsiębiorstwami.

Zapraszam do kontaktu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego zapytania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Robert Chybowski RC Consulting, os. Stare Żegrze 115A, 61-249 Poznań (email kontaktowy: robert@chybowski.pl).